Đăng ký thành công!

Carebox sẽ liên hệ với anh/chị qua điện thoại trong vòng 24h kể từ thời điểm đăng ký thành công.

Thông tin của anh/chị đã được gửi đến CareBox.

Anh/chị hãy luôn để ý điện thoại của mình để tiếp nhận cuộc gọi của chúng tôi.